blob: 1d189294f3f57ad3dfdce44a1ffcee242b257f53 [file] [log] [blame]
include_defs('//lib/maven.defs')
maven_jar(
name = 'j2bugzilla',
id = 'com.j2bugzilla:j2bugzilla:2.2.1',
sha1 = '397e40c85bda1eb0a13bccf3cb7130d8f815290e',
license = 'Apache2.0',
deps = [':xmlrpc-client'],
)
maven_jar(
name = 'xmlrpc-client',
id = 'org.apache.xmlrpc:xmlrpc-client:3.1.3',
sha1 = 'e486ad917028b52265610206fb5a1e2b5914b94b',
license = 'Apache2.0',
deps = [':xmlrpc-common'],
visibility = [],
)
maven_jar(
name = 'xmlrpc-common',
id = 'org.apache.xmlrpc:xmlrpc-common:3.1.3',
sha1 = '415daf1f1473a947452588906dc9f5b3575fb44d',
license = 'Apache2.0',
deps = [':ws-commons-util'],
visibility = [],
)
maven_jar(
name = 'ws-commons-util',
id = 'org.apache.ws.commons.util:ws-commons-util:1.0.2',
sha1 = '3f478e6def772c19d1053f61198fa1f6a6119238',
license = 'Apache2.0',
deps = [':xml-apis'],
visibility = [],
)
maven_jar(
name = 'xml-apis',
id = 'xml-apis:xml-apis:1.0.b2',
sha1 = '3136ca936f64c9d68529f048c2618bd356bf85c9',
license = 'Apache2.0',
)