blob: 03b4ed2691d87cfce7150178dd40c20edfb73c7c [file] [log] [blame]
`COM#!/usr/bin/python2.4`END`PLN
`END`KWDdef`END`PLN fib`END`PUN():`END`PLN
`END`STR'''
a generator that produces the fibonacci series's elements
'''`END`PLN
a `END`PUN=`END`PLN `END`LIT1`END`PLN
b `END`PUN=`END`PLN `END`LIT1`END`PLN
`END`KWDwhile`END`PLN `END`KWDTrue`END`PUN:`END`PLN
a`END`PUN,`END`PLN b `END`PUN=`END`PLN a `END`PUN+`END`PLN b`END`PUN,`END`PLN a
`END`KWDyield`END`PLN a
`END`KWDdef`END`PLN nth`END`PUN(`END`PLNseries`END`PUN,`END`PLN n`END`PUN):`END`PLN
`END`STR'''
returns the nth element of a series,
consuming the series' earlier elements.
'''`END`PLN
`END`KWDfor`END`PLN x `END`KWDin`END`PLN series`END`PUN:`END`PLN
n `END`PUN-=`END`PLN `END`LIT1`END`PLN
`END`KWDif`END`PLN n `END`PUN<=`END`PLN `END`LIT0`END`PUN:`END`PLN `END`KWDreturn`END`PLN x
`END`KWDprint`END`PLN nth`END`PUN(`END`PLNfib`END`PUN(),`END`PLN `END`LIT10`END`PUN)`END`PLN
`END`PUN/*`END`PLN `END`KWDnot`END`PLN a comment `END`KWDand`END`PLN `END`KWDnot`END`PLN keywords`END`PUN:`END`PLN null char true `END`PUN*/`END