Set version to 2.7-SNAPSHOT

Change-Id: I7735ba4e1acb7fec35da9959836d7a37c8bf3c4f
1 file changed
tree: 88de62a57233efbd033dbb5e0c7736be43953bdd
  1. src/
  2. .gitignore
  3. LICENSE
  4. pom.xml