blob: bc60770a05a960c3bf74de6d01ded5e9475a2f37 [file] [log] [blame]
## Witaj w aplikacji Gitblit
Szybko i wygodnie hostuj lub przeglądaj własne repozytoria [GIT](http://www.git-scm.com).