blob: 29e2d21ad9d18ffc9ea09d1be6927446649fa864 [file] [log] [blame]
load("//tools/bzl:maven_jar.bzl", "maven_jar")
def declare_nongoogle_deps():
"""loads dependencies that are not used at Google.
Changes to versions are exempt from library compliance review. New
dependencies must pass through library compliance review. This is
enforced by //lib:nongoogle_test.
"""
maven_jar(
name = "j2objc",
artifact = "com.google.j2objc:j2objc-annotations:1.1",
sha1 = "ed28ded51a8b1c6b112568def5f4b455e6809019",
)
# Transitive dependency of commons-compress
maven_jar(
name = "tukaani-xz",
artifact = "org.tukaani:xz:1.8",
sha1 = "c4f7d054303948eb6a4066194253886c8af07128",
)
maven_jar(
name = "dropwizard-core",
artifact = "io.dropwizard.metrics:metrics-core:4.0.7",
sha1 = "673899f605f52ca35836673ccfee97154a496a61",
)
SSHD_VERS = "2.3.0"
maven_jar(
name = "sshd",
artifact = "org.apache.sshd:sshd-core:" + SSHD_VERS,
sha1 = "21aeea9deba96c9b81ea0935fa4fac61aa3cf646",
)
maven_jar(
name = "sshd-common",
artifact = "org.apache.sshd:sshd-common:" + SSHD_VERS,
sha1 = "8b6e3baaa0d35b547696965eef3e62477f5e74c9",
)
maven_jar(
name = "eddsa",
artifact = "net.i2p.crypto:eddsa:0.3.0",
sha1 = "1901c8d4d8bffb7d79027686cfb91e704217c3e1",
)
maven_jar(
name = "mina-core",
artifact = "org.apache.mina:mina-core:2.0.21",
sha1 = "e1a317689ecd438f54e863747e832f741ef8e092",
)
maven_jar(
name = "sshd-mina",
artifact = "org.apache.sshd:sshd-mina:" + SSHD_VERS,
sha1 = "55dc0830dfcbceba01f9460812ee454978a15fe8",
)
# elasticsearch-rest-client explicitly depends on this version
maven_jar(
name = "httpasyncclient",
artifact = "org.apache.httpcomponents:httpasyncclient:4.1.4",
sha1 = "f3a3240681faae3fa46b573a4c7e50cec9db0d86",
)
# elasticsearch-rest-client explicitly depends on this version
maven_jar(
name = "httpcore-nio",
artifact = "org.apache.httpcomponents:httpcore-nio:4.4.12",
sha1 = "84cd29eca842f31db02987cfedea245af020198b",
)
maven_jar(
name = "openid-consumer",
artifact = "org.openid4java:openid4java:1.0.0",
sha1 = "541091bb49f2c0d583544c5bb1e6df7612d31e3e",
)
maven_jar(
name = "nekohtml",
artifact = "net.sourceforge.nekohtml:nekohtml:1.9.10",
sha1 = "14052461031a7054aa094f5573792feb6686d3de",
)
maven_jar(
name = "xerces",
artifact = "xerces:xercesImpl:2.8.1",
attach_source = False,
sha1 = "25101e37ec0c907db6f0612cbf106ee519c1aef1",
)
maven_jar(
name = "jruby",
artifact = "org.jruby:jruby-complete:9.1.17.0",
sha1 = "76716d529710fc03d1d429b43e3cedd4419f78d4",
)
# When upgrading elasticsearch-rest-client, also upgrade httpcore-nio
# and httpasyncclient as necessary.
maven_jar(
name = "elasticsearch-rest-client",
artifact = "org.elasticsearch.client:elasticsearch-rest-client:7.5.0",
sha1 = "62535b6fc3a4e943e88e7640eac22e29f03a696d",
)
maven_jar(
name = "jackson-core",
artifact = "com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:2.10.1",
sha1 = "2c8b5e26ba40e5f91eb37a24075a2028b402c5f9",
)
# Test-only dependencies below.
maven_jar(
name = "cglib-3_2",
artifact = "cglib:cglib-nodep:3.2.6",
sha1 = "92bf48723d277d6efd1150b2f7e9e1e92cb56caf",
)
maven_jar(
name = "objenesis",
artifact = "org.objenesis:objenesis:1.3",
sha1 = "dc13ae4faca6df981fc7aeb5a522d9db446d5d50",
)
POWERM_VERS = "1.6.1"
maven_jar(
name = "powermock-module-junit4",
artifact = "org.powermock:powermock-module-junit4:" + POWERM_VERS,
sha1 = "ea8530b2848542624f110a393513af397b37b9cf",
)
maven_jar(
name = "powermock-module-junit4-common",
artifact = "org.powermock:powermock-module-junit4-common:" + POWERM_VERS,
sha1 = "7222ced54dabc310895d02e45c5428ca05193cda",
)
maven_jar(
name = "powermock-reflect",
artifact = "org.powermock:powermock-reflect:" + POWERM_VERS,
sha1 = "97d25eda8275c11161bcddda6ef8beabd534c878",
)
maven_jar(
name = "powermock-api-easymock",
artifact = "org.powermock:powermock-api-easymock:" + POWERM_VERS,
sha1 = "aa740ecf89a2f64d410b3d93ef8cd6833009ef00",
)
maven_jar(
name = "powermock-api-support",
artifact = "org.powermock:powermock-api-support:" + POWERM_VERS,
sha1 = "592ee6d929c324109d3469501222e0c76ccf0869",
)
maven_jar(
name = "powermock-core",
artifact = "org.powermock:powermock-core:" + POWERM_VERS,
sha1 = "5afc1efce8d44ed76b30af939657bd598e45d962",
)
maven_jar(
name = "javassist",
artifact = "org.javassist:javassist:3.22.0-GA",
sha1 = "3e83394258ae2089be7219b971ec21a8288528ad",
)
TESTCONTAINERS_VERSION = "1.12.4"
maven_jar(
name = "testcontainers",
artifact = "org.testcontainers:testcontainers:" + TESTCONTAINERS_VERSION,
sha1 = "456b6facac12c4b67130d9056a43c011679e9f0c",
)
maven_jar(
name = "testcontainers-elasticsearch",
artifact = "org.testcontainers:elasticsearch:" + TESTCONTAINERS_VERSION,
sha1 = "9e210c277a35a95a76d03a79e2812575bd07391c",
)
maven_jar(
name = "duct-tape",
artifact = "org.rnorth.duct-tape:duct-tape:1.0.7",
sha1 = "a26b5d90d88c91321dc7a3734ea72d2fc019ebb6",
)
maven_jar(
name = "visible-assertions",
artifact = "org.rnorth.visible-assertions:visible-assertions:2.1.2",
sha1 = "20d31a578030ec8e941888537267d3123c2ad1c1",
)
maven_jar(
name = "jna",
artifact = "net.java.dev.jna:jna:5.2.0",
sha1 = "ed8b772eb077a9cb50e44e90899c66a9a6c00e67",
)