blob: a7997706f9f3a9aa33c0f20e4780562c59599876 [file] [log] [blame]
## Velkommen til Gitblit
En rask og enkel måte å ha din egen [Git](http://www.git-scm.com) server på.